Nvj Asa miandry ny Nahita ny voninahitry Jesosy

hanagana TOBY FITAIZANA MARARY LEHIBE ANY MADAGASIKA SY HANANGANA NY FIANGONANA VAOVAO ANY AMBOHIJANAHARY

TANJONA VOALOHANY HA ANTSIKA NAHITA NY VONINAHITRY JESOSY

ARY HOY JESOSY TAMINY : MANDEHANA ANY AMIN’IZAO TONTOLO IZAO HIANAREO , KA MITORIA NY FILAZANTSARA AMIN’NY OLOMBELONA REHETRA

MAR 16 : 15

HITAONA FANAHIN’OLONA HO AN’ I JESOSY  MAHERIN’NY 10 000  isaky ny mpikambana izahay

mitory ny FILAZANTSARA ENY REHETRA ENY IZAHAY ARY TSY HANAVAHANA ANTOKON’OLONA NA ANTOKOM-PIVAVAHANA
TANJONA FAHAROA

MIANATRA NY TENIN’ANDRIAMANITRA ISAN’ANDRO IZAHAY

Misy MARAIM-BAOVAO ISAKY NY MARAINA 5 ORA ka hatramin’ny 7 ORA MARAINA atao amin’ny fifandraisana amin’ny Telephone 0972304555. mifampahery, mianatra tsy mijanona ny Tenin’Andriamanitra.

FITONDRANA AM-BAVAKA isaky ny 9ora sy 3ora tolankandro isanandro. ( vavaka delivrance, vavaka ho an’ny tokantrano….)

Misy ihany koa ny ALIM-BAVAKA isaky ny TALATA, ALAKAMISY, ZOMA, SABOTSY manomboka amin’ny 9 ORA sy SASANY ALINA  afaka miantso anay ianao raha irinao indrindra ny hitady fahamasinana sy hiaina amin’ny Fahamarinana.

MNVJ PARIS dia miara-mivavaka isaka alarobia any ampiangonana.

ALIMBAVAKA ANY AN-TOKANTRANO isaky ny Zoma.

Misy fiaraha-mivavaka sy fandalinana ny Soratra Masina isaky ny sabotsy. Fampianarana ny MPiandry sy ny Mpiomana.

NY FIANGONANA MNVJ dia misy eto PARIS, TOULOUSE, ANNEMASSE, MADAGASCAR…isaky ny alahady manomboka amin’ny 3 ORA TOLANKANDRO.

Mivantana ihany koa amin’ny facebook « MINISTERA NAHITA NY VONINAHITRY JESOSY » isaka alahady ny toriteny.