Fankalazana ny faha-5 taona ny Fiangonana MNVJ : 2013-2018.

25
Mai

Ny tantaran’ny Fiangonana fohy :
Ny ray aman-dreny nipoiran’ny fiangonana MNVJ dia Pasteur ANDRIASOLOSON Thierry Haster. Nahoriny ny 13 Septambra 2013 ny fiangonana MINISTERA NAHITA NY VONINAHITRY JESOSY.
Natsangana ny Vaomiera faha-5 taona ary nosokafana ny 12 Mai 2018 teto Paris ny fankalazana .

Nitohy izany tany amin’ny Lasy MNVJ tany Grenoble. Ny sabotsy 8 Jona 2019 no ho faranana izany fankalazana izany izay naharitra herin-taona.

Teny Filamatra ny faha 5 taona : “Fa mitomboa amin’ny fahasoavana sy fahalalana tsara an’i Jesosy Kristy Mpamonjy. Ho Azy anie ny Voninahitra ankehitriny sy Mandrakizay” II Petera 3 : 18