Evenements

10 Nov 3:00

Alahadin’ny sampana mpihira (Groupe de louange)

“Hihira ho an'i Jehovah aho, raha mbola velona koa; Hankalaza an'Andriamanitro aho, raha mbola miaina.” Salamo 104 : 33