Evenements

10 Nov 3:00

Alahadin’ny sampana mpihira (Groupe de louange)

“Hihira ho an'i Jehovah aho, raha mbola velona koa; Hankalaza an'Andriamanitro aho, raha mbola miaina.” Salamo 104 : 33
15 Sep 3:00

Alahadin’ny sampana sekoly alahady

“Nefa Jesosy kosa nanao hoe: Avelao ny zaza, ary aza raràna tsy hanatona Ahy; fa an'ny toa azy ny fanjakan'ny lanitra”.Matio 19:14